CRAZY LOVE GAME (เล่มเดียวจบ)

CRAZY LOVE GAME (เล่มเดียวจบ)

รายละเอียดสวัสดีค่ะ ฉันทาคาชินะ คาสึสะ ฉันรักเทนนิสและรุ่นพี่คุโรซากิมากค่ะ ฉันเรียนอยู่ชั้นม. 4 ค่ะ อยู่มาวันหนึ่งฉันก็เห็นภาพที่รุ่นพี่คุโรซากิไปสารภาพรักและถูกปฏิเสธกลับมา ทำให้ฉันมีกำลังใจที่จะไปสารภาพรักกับเขา และ...

CRAZY LOVE GAME (เล่มเดียวจบ)

CRAZY LOVE GAME (เล่มเดียวจบ)

รายละเอียดสวัสดีค่ะ ฉันทาคาชินะ คาสึสะ ฉันรักเทนนิสและรุ่นพี่คุโรซากิมากค่ะ ฉันเรียนอยู่ชั้นม. 4 ค่ะ อยู่มาวันหนึ่งฉันก็เห็นภาพที่รุ่นพี่คุโรซากิไปสารภาพรักและถูกปฏิเสธกลับมา ทำให้ฉันมีกำลังใจที่จะไปสารภาพรักกับเขา และ...

ประเภทหนังสือ

CRAZY LOVE GAME (เล่มเดียวจบ) หนังสือดาวน์โหลดหนังสือฟรี

CRAZY LOVE GAME (เล่มเดียวจบ)