ปรารถนาแห่งรัก

ปรารถนาแห่งรัก

รายละเอียดเพียงแค่ได้เห็นเธอ 'พลอยไพลิน' เขาก็ปรารถนาอยากได้เธอมาครอบครอง เพียงแค่ได้เห็นเธอ 'ช่อทิพย์' เขาก็รักเธอหมดใจ 2หนุ่มที่ทำตามหัวใจตัวเอง แม้ว่าจะเลว จะร้าย จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพียงใด เขาก็ยอม. . . . . . . . ....

ประเภทหนังสือ

อัญญาณี หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

อัญญาณี