แอนิมอล ฟาร์ม : Animal Farm (ปกแข็ง)

แอนิมอล ฟาร์ม : Animal Farm (ปกแข็ง)

George Orwell (จอร์จ ออร์เวลล์)

    "สัตว์ทุกตัวล้วนเสมอภาคกัน แต่สัตว์บางตัวเสมอภาคกว่าตัวอื่น ๆ" Natural Farm. . เป็น "นวนิยายเสียดสีการเมือง" ที่แม้จะมีแนวความคิดรวบยอดค่อนข้างหนัก แต่ดำเนินเรื่องได้อย่างสนุกสนาน คล้ายกับเป็นวรรณกรรมเยาวชน ด้วยการ...

ประเภทหนังสือ

#JIRADT หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

#JIRADT