หนิงเฟิ่ง เล่ม 2

หนิงเฟิ่ง เล่ม 2

รายละเอียดเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากหนิงเฟิ่ง เล่ม ๑เป็นการแย่งชิงอำนาจระหว่างแคว้น ซึ่งมีหยางซีเย่จับพลัดจับผลูชีวิตพลิกผันไปเป็นบุตรบุญธรรมในนามซิงเยว่แห่งชินอ๋องแคว้นเยว่ และรับตำแหน่งแม่ทัพน้อยคุมกองทัพ แต่เพราะต้อ...

ประเภทหนังสือ

แมวไม่เล็ก หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

แมวไม่เล็ก