รันไม่เชื่อฟัง (สองภาษา)

รันไม่เชื่อฟัง (สองภาษา)

รันไม่เชื่อฟัง (สองภาษา)รันไม่เชื่อฟัง Rann Is Disobedientเด็กเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังก็ต่อเมื่อพ่อแม่เป็นคนน่าเคารพนั่นคือมีเหตุผลและไม่ใช่อารมณ์ เวลาเด็กผิดพลาดไม่ตำหนิตอกย้ำให้รู้สึกแย่ แต่กระตุ้นให้คิดถึงสิ่งที่ควรเปล...

ประเภทหนังสือ

แพทย์หญิงเสาวภา พรจินดารักษ์ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

แพทย์หญิงเสาวภา พรจินดารักษ์