รูปคำ รูปคม 1

รูปคำ รูปคม 1

รายละเอียดหนังสือที่รวมรูปถ่ายจากสมาร์ทโฟนหรือกล้องถ่ายรูป และมีบางครั้งที่เราเกิดความประทับใจในองค์ประกอบของรูปที่เราถ่ายมา หากเราตั้งใจมองและคิดให้ลึกซึ้ง เราจะเห็นว่ารูปเหล่านั้นมันมีข้อคิดหรือปรัชญาสอนเราได้ดีทีเดี...

ประเภทหนังสือ

ไชย เทพฉิม หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

ไชย เทพฉิม