คลื่นลูกที่สามแห่งยุคอินเทอร์เน็ต

คลื่นลูกที่สามแห่งยุคอินเทอร์เน็ต

รายละเอียดThe Third Wave หรือ คลื่นลูกที่สามแห่งยุคอินเตอร์เน็ต คือหนังสือที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการอินเทอร์เน็ต ในอนาคตอันใกล้นี้ ทุกสิ่งรอบๆ ตัวเราจะเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และแน่...

คลื่นลูกที่สามแห่งยุคอินเทอร์เน็ต

คลื่นลูกที่สามแห่งยุคอินเทอร์เน็ต

รายละเอียดThe Third Wave หรือ คลื่นลูกที่สามแห่งยุคอินเตอร์เน็ต คือหนังสือที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการอินเทอร์เน็ต ในอนาคตอันใกล้นี้ ทุกสิ่งรอบๆ ตัวเราจะเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และแน่...

ประเภทหนังสือ

ATEVE CASE หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

ATEVE CASE