มีรายได้ทางเดียว บอกเลย อันตรายมาก

มีรายได้ทางเดียว บอกเลย อันตรายมาก

ธวัชชัย พืชผล

    ยุคนี้ มีรายได้ทางเดียว บอกเลย อันตรายมาก เพราะวันที่เขาปลดคุณ เขาไม่นึกถึงคุณและครอบครัวคุณหรอก ถ้าคุณนึกถึงครอบครัว คุณต้องมีรายได้หลายทาง จะเป็นข้าราชการ หรือพนักงานประจำ หรือจะเป็นอาชีพใดก็ไม่ต่างกัน กระเป๋าหลา...

ประเภทหนังสือ

Augustus Mazzocca หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

Augustus Mazzocca