กระบี่คุณธรรม

กระบี่คุณธรรม

รายละเอียดในช่วงที่ยุทธภพนั้นขาดผู้นำ คือเจ้ายุทธภพ บรรดาเจ้าสำนักต่างๆ ล้วนแก่งแย่งที่จะเป็นใหญ่ ต่างใช้วิธีต่อสู้กันทั้งซึ่งหน้าและลับหลัง โดยละทิ้งคุณธรรม ความถูกต้อง ที่แบ่งแยกฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ออกจากกัน เหล่า...

ประเภทหนังสือ

จอมยุทธตะวันออก หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

จอมยุทธตะวันออก