ไฟรักไฟสงคราม เล่ม 4

ไฟรักไฟสงคราม เล่ม 4

Jui Tu (จิ่วถู)

    "ไฟรักไฟสงคราม เล่ม 4" การตามล่าล้างแค้นที่นอกด่านของจางซงหลิงแม้จะประสบผลสำเร็จและได้พบพานสหายหน้าใหม่หลายคน หากแต่เขากลับต้องเป็นเป้าหมายของญี่ปุ่น ถูกออกไล่ล่าในทุ่งหญ้านอกด่านอันสุดลูกหูลูกตา แล้วจางซงหลิงจะสาม...

เปิดมุมคิด พลิกวิกฤต การศึกษาไทย

เปิดมุมคิด พลิกวิกฤต การศึกษาไทย

เปิดมุมคิด พลิกวิกฤต การศึกษาไทยเปิดมุมคิด พลิกวิกฤต การศึกษาไทย หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ใช่งานวิจัย แต่เป็นการใช้ประสบการณ์ ความคิดเห็นเชิงนโยบายมามองปัญหาการศึกษาเสียมากกว่า เป็นธรรมดาที่ย่อมต้องแทรกเรื่องทางเทคนิคและแนวค...

ประเภทหนังสือ

จาตุรนต์ ฉายแสง หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

จาตุรนต์ ฉายแสง