Money 101 : เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุข

Money 101 : เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุข

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

    "อยากเริ่มต้นศึกษาเรื่องการเงิน ต้องเริ่มต้นยังไง"     "Medium of exchange 101 : เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุข" คือคำตอบของคำถามข้างต้น โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (ผู้แต่ง) รวบรวมหลักคิดและวิธีการบริหารเ...

ประเภทหนังสือ

จักรพงษ์ เมษพันธุ์ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

จักรพงษ์ เมษพันธุ์