ฮังการี ราชินีแห่งลุ่มแม่น้ำดานูบ

ฮังการี ราชินีแห่งลุ่มแม่น้ำดานูบ

รายละเอียดหลังจากเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ทั้งในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน ชัชฎา วงศ์ทองสงวน จึงรู้จักสนิทสนมกับฮังการีเป็นอย่างดี และพร้อมถ่ายทอดแด่ใครที่อยากลองฟังเพลงบลูดานูบอันขึ้นชื่อ. . . ริมฝั่งแม่น้ำชื่อเดียวกัน ปล่อยใจ...

ประเภทหนังสือ

ชัชฎา วงศ์ทองสวน หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

ชัชฎา วงศ์ทองสวน