ศิลปะสร้างสรรค์พัฒนา EQ เด็ก

ศิลปะสร้างสรรค์พัฒนา EQ เด็ก

รีวิวโดยนักเขียน : ศิลปะสร้างสรรค์พัฒนา EQ เด็กคำนำ  ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของคนเรา โดยเฉพาะในวัยเด็กที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ โดยความฉลาดทางอารมณ์จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำหน...

ประเภทหนังสือ

ฉลอง สุนทรนนท์ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

ฉลอง สุนทรนนท์