ภาษาเจ้า ภาษานายการเมืองเบื้องหลังการ

ภาษาเจ้า ภาษานายการเมืองเบื้องหลังการ

รายละเอียดการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมก่อเกิดผลอย่างใหญ่หลวงนับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน. . . การลงทุนทางการศึกษาโดยเฉพาะกับความรู้ที่มีอรรถประโยชน์สูงอย่างภาษาอังกฤษจึงสอดคล้องกับตรรกะที่ว่า ถ้าลงทุนมากก็ย่อมมีโอกาสได้ผลตอบแทนท...

ประเภทหนังสือ

ดร.อาวุธ ธีระเอก หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

ดร.อาวุธ ธีระเอก