กล้าได้อีก!

กล้าได้อีก!

รายละเอียด“หากไม่กล้าเปลี่ยน คุณก็ยังเป็นบัวที่อยู่ใต้น้ำไม่รู้จักใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์”ในสังคมยุคปัจจุบัน สิ่งที่ขาดหายไปจากจิตใจคือ “ความกล้า” ที่คอยหลอนหลอกให้เราเกิดความกลัว จนไม่สามารถพยุงตนเองออกจากความเคยชินขอ...

ประเภทหนังสือ

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ