สร้างเกมสุดง่าย 7 ขั้นด้วย SCRATCH แผนพิชิตพลาสติกกลางทะเล

สร้างเกมสุดง่าย 7 ขั้นด้วย SCRATCH แผนพิชิตพลาสติกกลางทะเล

สร้างเกมสุดง่าย 7 ขั้นด้วย PULL แผนพิชิตพลาสติกกลางทะเลสร้างเกมสุดง่าย 7 ขั้นด้วย PULL แผนพิชิตพลาสติกกลางทะเลเปลี่ยนการเรียนเขียนโปรแกรมของเด็กๆ จากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เปลี่ยนความน่าเบื่้อให้เป็นความสุข โดยใช้ค...

ประเภทหนังสือ

ดุนนียา อับดุลกาเดร์ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

ดุนนียา อับดุลกาเดร์