คนกว้างขวางคุกบางขวาง สราญรมย์

คนกว้างขวางคุกบางขวาง สราญรมย์

ชาญชัย นิ่มสมบุญ

    บันทึกประสบการณ์ของพัศดีในคุกบางขวาง ที่คุมนักโทษคดีร้ายแรงและสำคัญที่สุด ด้วยมุมของผู้เขียนที่มองโลกในแง่ดี จึงมีเรื่องเล่ามากมายที่น้อยคนจะรับรู้ได้ เป็นความผูกพันกันในพื้นที่จำกัด ระหว่างนักโทษชาย พัศดี และผู้เย...

ประเภทหนังสือ

เดือนวาด พิมวนา หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

เดือนวาด พิมวนา