กลับสู่จุดเริ่มต้น

กลับสู่จุดเริ่มต้น

รายละเอียด“กลับคืนสู่จุดเริ่มต้น” เล่มนี้เป็นเรื่องราวที่งดงามของเซนโอะโชได้ใช้เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาจารย์เซนต่างๆ เพื่อแสดง ให้เห็นถึงอำนาจที่ไร้กาลเวลาและความมหัศจรรย์ของเซนตลอดจนศักยภาพในการเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นผู้ท...

เต๋า วิถีที่ปราศจากวิถี

เต๋า วิถีที่ปราศจากวิถี

รายละเอียดในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนิทานเปรียบเทียบของหลีจื๊อ ผู้ที่สามารถอธิบายสิ่งซึ่งไม่สามารถแสดงออกมาเป็นคำพูดได้อย่างดีเยี่ยม สิ่งที่มีอยู่จริง(เต๋า)เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแสดงออกมาเป็นคำพูดได้ สิ่งที่ไ...

ประเภทหนังสือ

เกรียงไกร เจริญโท หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

เกรียงไกร เจริญโท