ไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง (ฟรี)

ไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง (ฟรี)

รายละเอียดหนังสือรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแกะสลักไม้ล้านนา และทำเนียบช่างแกะไม้ (สล่า) บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ /ภูมิปัญญาการแกะสลักไม้ บ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง /บ้...

ประเภทหนังสือ

go2askanne หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

go2askanne