เพียงใจในเพลงพิณ 2

เพียงใจในเพลงพิณ 2

รายละเอียดการไม่ได้รับรักตอบเป็นทุกข์ แต่การต้องลืมคนที่ตัวเองรักเป็นทุกข์กว่า เขาจึงตัดสินใจบำเพ็ญตนเป็นเซียน เพื่อให้จดจำและปกป้องดูแลนางได้ทุกชาติภพ แม้ว่า. . . สิ่งแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นคำสาป. . . คำสาปร้ายกาจว่าเขาจ...

เพียงใจในเพลงพิณ 1

เพียงใจในเพลงพิณ 1

รายละเอียดการไม่ได้รับรักตอบเป็นทุกข์ แต่การต้องลืมคนที่ตัวเองรักเป็นทุกข์กว่า เขาจึงตัดสินใจบำเพ็ญตนเป็นเซียน เพื่อให้จดจำและปกป้องดูแลนางได้ทุกชาติภพ แม้ว่า. . . สิ่งแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นคำสาป. . . คำสาปร้ายกาจว่าเขาจ...

ประเภทหนังสือ

หมิงเสี่ยวซี หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

หมิงเสี่ยวซี