การผจญภัยสู่พระราชวังต้องห้าม

การผจญภัยสู่พระราชวังต้องห้าม

นพรัตน์ เรือนกูล,S.J.

   หนังสือ "การผจญภัยสู่พระราชวังต้องห้าม" เล่มนี้ ต้องการนำเสนอมุมมองและความหมายของคำว่า "มิตรสหายในพระเจ้า (Friends in the Old man)" ซึ่งเป็นหนึ่งในจิตตารมณ์ของนักบุญอิกญาซีโอ (Ignatian Unearthliness) ผ่านทางประวัติช...

ประเภทหนังสือ

Joan G.Robinson หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

Joan G.Robinson