สุดท้ายแล้วมันก็แค่เรื่องเมื่อวาน

สุดท้ายแล้วมันก็แค่เรื่องเมื่อวาน

รายละเอียด“เรื่องวันนี้ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย สุขหรือเศร้า ไม่เกิน 24 ชั่วโมง มันก็จะกลายเป็นแค่เมื่อวานของวันพรุ่งนี้” เข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงบางอย่าง แล้วก็จากกันไปบางคนเข้ามาเพื่อ “เปลี่ยนแปลง” บางอย่างในตัวเราแล้วก็จาก...

สุดท้ายแล้วมันก็แค่เรื่องเมื่อวาน

สุดท้ายแล้วมันก็แค่เรื่องเมื่อวาน

รายละเอียด“เรื่องวันนี้ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย สุขหรือเศร้า ไม่เกิน 24 ชั่วโมง มันก็จะกลายเป็นแค่เมื่อวานของวันพรุ่งนี้” เข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงบางอย่าง แล้วก็จากกันไปบางคนเข้ามาเพื่อ “เปลี่ยนแปลง” บางอย่างในตัวเราแล้วก็จาก...

ประเภทหนังสือ

กาลครั้งหนึ่ง (Springbooks) หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

กาลครั้งหนึ่ง (Springbooks)