กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ ชุด รางวัลว

กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ ชุด รางวัลว

รายละเอียดต้นข้าวสูญเสียพ่อไปตั้งแต่อายุแปดขวบ แต่เธอก็พบว่าพ่อเขียนจดหมายทิ้งไว้ให้โดยใส่อยู่ในกล่องตุ๊กตาตัวโปรด จดหมายมีมากมายหลายฉบับ แต่ละฉบับจ่าหน้าซองด้วยประโยคบอกเล่าเหตุการณ์ที่ต้นข้าวต้องเผชิญในชีวิต เพื่อชี้...

ประเภทหนังสือ

ขจรพัฒน์ สุขภัทราพิรมย์ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

ขจรพัฒน์ สุขภัทราพิรมย์