คืนที่ทนทุกข์กับเช้าที่มาถึง

คืนที่ทนทุกข์กับเช้าที่มาถึง

ปานศักดิ์ นาแสวง

แก่นประเด็นของรวมเรื่องสั้น “คืนที่ทนทุกข์กับเช้าที่มาถึง” จากฝีมือการประพันธ์ของ “ปานศักดิ์ นาแสวง” เล่มนี้ได้สะท้อนคุณค่าของสิ่งที่สร้างมาจากมรดกทางจิตสำนึก โดยได้รวบรวมขึ้นเพื่อตั้งคำถามต่อปรากฏการณ์ที่มนุษย์ ได้จ้อ...

ประเภทหนังสือ

คณิตศาสตร์ เสมานพรัตน์ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

คณิตศาสตร์ เสมานพรัตน์