PRIZONA6 หนีตาย! เกาะมรณะ เล่ม 3

PRIZONA6 หนีตาย! เกาะมรณะ เล่ม 3

รายละเอียดซังโกะ (หมายเลข 3) นั้นเคยถูกพ่อแม่ทารุณมาก่อน ทำให้มุจจิน (หมายเลข 6) คิดว่าคนอื่นก็คงมีความทรงจำที่เลวร้ายเช่นเดียวกับซังโกะ จึงชะลอแผนการหลบหนีออกจากเกาะ มุจจินลุกขึ้นสู้กับกฎของ ?เกาะ? ลงไปภายในจิตใจของซั...

ประเภทหนังสือ

KOJINO / KINGETSU Ryonosuke หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

KOJINO / KINGETSU Ryonosuke