ไวยากรณ์จีนเบื้องต้นที่คุณต้องรู้

ไวยากรณ์จีนเบื้องต้นที่คุณต้องรู้

รายละเอียดหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมไวยากรณ์จีนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนภาษาจีน อธิบายเนื้อหาครบถ้วนมีตัวอย่างประกอบ เข้าใจง่าย อ่านสนุก สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการสอบได้อย่างมั่นใจ...

ประเภทหนังสือ

กวางอู่หลิน หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

กวางอู่หลิน