เรื่องเล่าจากโลงศพ

เรื่องเล่าจากโลงศพ

รายละเอียดชีวิตอาจจบลงที่โรงศพ แต่โลงศพไม่ใช่จุดสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่ง เจ้าจองโลงศพเหล่านี้คือผู้ที่ควรก้าวสู่สัมปรายภพ แต่ดวงจิตยังยึดวนเวียน บางตนยึดในวัตถุสิ่งของ บางตนติดยึดกับผู้คน บางตนติดยึดกับการกระทำและเวลา ก่อ...

ประเภทหนังสือ

ลายสังข์ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

ลายสังข์