ตะเกียงแห่งความสุข A shining Lamp(Th-En)

ตะเกียงแห่งความสุข A shining Lamp(Th-En)

รายละเอียดขอบคุณความทุกข์ ที่ทำให้เรารู้จักว่าความสุขเป็นอย่างไร ขอบคุณอุปสรรคต่างๆ ที่ทำให้เราเป็นคนอดทนและเข้มแข็ง ขอบคุณศัตรู ที่ทำให้เราเรียนรู้ว่าทุกๆ การตัดสินใจของเราต้องอยู่บนความ รอบคอบและไม่ประมาทThank you th...

ประเภทหนังสือ

มณีนพรัตน์ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

มณีนพรัตน์