งานพระเมรุศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสต

งานพระเมรุศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสต

รายละเอียดผลงานของนักวิชาการและนักศึกษาอันว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับ “งานพระเมรุ” ซึ่งเป็นงานสำหรับส่งผู้วายชนม์ที่ละวางสรีระในโลกนี้สู่ภพภูมิใหม่ตามคติความเชื่อของคนไทยและผู้คนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งร...

งานพระเมรุศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสต

งานพระเมรุศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสต

รายละเอียดผลงานของนักวิชาการและนักศึกษาอันว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับ “งานพระเมรุ” ซึ่งเป็นงานสำหรับส่งผู้วายชนม์ที่ละวางสรีระในโลกนี้สู่ภพภูมิใหม่ตามคติความเชื่อของคนไทยและผู้คนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งร...

ประเภทหนังสือ

มติชน หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

มติชน