ท่า(ถ้า)จะขายตรง

ท่า(ถ้า)จะขายตรง

รายละเอียดฉัน ซึ่งเป็นผู้หญิงธรรมดาๆ ที่ทำงานเป็นมนุษย์กินเงินเดือน ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแบบธรรมดา… ไม่ได้มีเป้าหมายอะไร… ดั่งมนุษย์สามัญชนทั่วไป เคยคิดว่าทำงานไปเรื่อยๆ พอแก่ตัวไปมีเงินเก็บอยู่บ้าง ก็ไว้ใช้เลี้ยงตัวเองยาม...

ประเภทหนังสือ

มวณี มนตรา หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

มวณี มนตรา