ทักษาพยากรณ์เลข 7 ตัว 4 ฐาน

ทักษาพยากรณ์เลข 7 ตัว 4 ฐาน

ทักษาพยากรณ์เลข 7 ตัว 4 ฐานทักษาพยากรณ์เลข 7 ตัว 4 ฐานพระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทย คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระองค์ทรงคำนวณว่าจะเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย ณ ตำบลหว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ และทุ...

ประเภทหนังสือ

ณัชชา ปราณีรัตนา หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

ณัชชา ปราณีรัตนา