ปริศนาพิธีกรรมของอารยธรรมโบราณ (ปกแข็ง)

ปริศนาพิธีกรรมของอารยธรรมโบราณ (ปกแข็ง)

คุณากรณ์ วาณิชย์วิรุฬห์ (ผู้แปล)

    "ปริศนาพิธีกรรมของอารยธรรมโบราณ" เล่มนี้ จะพาคุณผู้อ่านย้อมเวลาสู่โลกที่ขับเคลื่อนไปด้วยพลังความเชื่อของเหล่าผู้สร้างอารยธรรมอันยิ่งใหญ่เมื่อหลายร้อยปีก่อน เพื่อทำความเข้าใจโลกทัศน์ของชนโบราณที่สะท้อนผ่านนัยของพิธี...

ประเภทหนังสือ

โจเอล เฟอร์แมน หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

โจเอล เฟอร์แมน