ชุดอ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น ล.12 :จักจ

ชุดอ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น ล.12 :จักจ

รายละเอียดเสริมทักษะพื้นฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ (ป. ๑-ป. ๓) ชุดอ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น- เรียนรู้พยัญชนะ การแจกลูกสะกดคำ และการผันวรรณยุกต์- เรียนรู้มาตราตัวสะกดทั้ง ๘ มาตรา - เรียน...

ตำนานพญานาค และคำชะโนด

ตำนานพญานาค และคำชะโนด

รายละเอียดนี่คือเรื่องเล่าจาก ป่าคำชะโนด เเห่งอำเภอบ้านตุง จังหวัดอุดรธานี. . . ปากทางสู่เมืองบาดาล กับตำนานอัศจรรย์เเห่ง พิภพนาคราช เเละ พญานาคราชศรีสุนโธ. . . ที่เเม้ใครยังไม่ปักใจเชื่อ เเต่ก็ไม่อาจจะลบหลู่!ข้อมูลเพิ...

อ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น ช.2 ล.7 :จอมช

อ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น ช.2 ล.7 :จอมช

รายละเอียดเรียนรู้ชนิดของคำทั้ง ๗ ชนิด รวมถึงคำพ้องรูป คำพ้องเสียง เเละคำประสม เรียนรู้การใช้สำนวนสุภาษิต คำพังเพย รวมถึงราชาศัพท์ เรียนรู้หลักการพูดรายงาน พูดในที่ประชุม พูดจูงใจเเละการโต้วาที เรียนรู้หลักการอ่านจับใจ...

ชุดอ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น ล.1 :ตา ม

ชุดอ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น ล.1 :ตา ม

รายละเอียดเสริมทักษะพื้นฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ (ป. ๑-ป. ๓) ชุดอ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น - เรียนรู้พยัญชนะ การแจกลูกสะกดคำ และการผันวรรณยุกต์ - เรียนรู้มาตราตัวสะกดทั้ง ๘ มาตรา - เรี...

เหล็กกับเพชร

เหล็กกับเพชร

รายละเอียดเหล็ก แฝดพี่ผู้มุ่งมั่น ดั้นด้นจากแดนอีสานมาสู่การเป็นลูกทะเลเพชร แฝดน้องผู้ปราดเปรียว ก้าวสู่ร่มกาสาวพัสตร์ด้วยใจใฝ่เรียนรู้เรื่องราวชีวิตของเด็กชายฝาแฝดผู้กำพร้าพ่อที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคในชีวิต สู้ทนทำงา...

ชุดอ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น ล.2 :เจ้า

ชุดอ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น ล.2 :เจ้า

รายละเอียดเสริมทักษะพื้นฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ (ป. ๑-ป. ๓) ชุดอ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น- เรียนรู้พยัญชนะ การแจกลูกสะกดคำ และการผันวรรณยุกต์- เรียนรู้มาตราตัวสะกดทั้ง ๘ มาตรา - เรียน...

อ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น ช.2 ล.5 :งานว

อ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น ช.2 ล.5 :งานว

รายละเอียดเรียนรู้ชนิดของคำทั้ง ๗ ชนิด รวมถึงคำพ้องรูป คำพ้องเสียง เเละคำประสม เรียนรู้การใช้สำนวนสุภาษิต คำพังเพย รวมถึงราชาศัพท์ เรียนรู้หลักการพูดรายงาน พูดในที่ประชุม พูดจูงใจเเละการโต้วาที เรียนรู้หลักการอ่านจับใจ...

ประเภทหนังสือ

โชติ ศรีสุวรรณ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

โชติ ศรีสุวรรณ