การว่าจ้างและรักษาบุคลากร

การว่าจ้างและรักษาบุคลากร

รายละเอียดเพราะการจ้างงานและการรักษาบุคลากร เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเอาหลักการปฏิบัติและเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับการจ้างงานและการรักษาพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้...

ประเภทหนังสือ

Peter Cappelli หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

Peter Cappelli