การสร้างนวัตกรรมให้เป็น core Competency

การสร้างนวัตกรรมให้เป็น core Competency

รายละเอียดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารระดับสูง หรืเป็นพนักงานในระดับปฎิบัติการ คุณจำเป็นจะต้องรู้ วิธีการและเทคนิคที่สำคัญในการสร้าง ความสามารถด้านนวัตกรรมสู่ลูกค้า ให้กลายเป็น core Capability ขององค์กรหนังสือเล่มนี้ นำเสน...

ประเภทหนังสือ

Peter Skarzynski หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

Peter Skarzynski