กลยุทธ์การตลาดธนาคารพาณิชย์ ปี2560

กลยุทธ์การตลาดธนาคารพาณิชย์ ปี2560

รายละเอียดพบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Knead 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Wholesale size)...

กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ ปี 2561

กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ ปี 2561

รายละเอียดพบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Advertise bigness...

กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี2560

กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี2560

รายละเอียดข้อมูลการตลาด / Marketing Information & Strategyข้อมูลเพิ่มเติมสำนักพิมพ์ : มาร์เก็ตอินโฟบาร์โค้ด : 9000052042จำนวนหน้า : 86หมวดหมู่ : บริหาร ธุรกิจ  สินค้าที่คุณน่าจะสนใจ17%เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน175 บาท1...

กลยุทธ์การตลาดน้ำอัดลมเฉพาะโคล่า ปี2561

กลยุทธ์การตลาดน้ำอัดลมเฉพาะโคล่า ปี2561

รายละเอียดพบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Commerce Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Exchange size) ส่ว...

กลยุทธ์การตลาดร้านกาแฟ ปี 2561

กลยุทธ์การตลาดร้านกาแฟ ปี 2561

รายละเอียดพบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Weave 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market content)...

กลยุทธ์การตลาดเครื่องดื่มชูกำลัง ปี2559

กลยุทธ์การตลาดเครื่องดื่มชูกำลัง ปี2559

รายละเอียดข้อมูลด้านการตลาด (Buying) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1. การวิเคราะห์สภาพตลาด ( Vend Finding ) 2. กลยุทธ์ระดับองค์กรของคู่แข่งขันในตลาด 3....

กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมตลาดแมส ปี 2561

กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมตลาดแมส ปี 2561

รายละเอียดพบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วน...

กลยุทธ์การตลาดกระดาษทิชชู ปี2561

กลยุทธ์การตลาดกระดาษทิชชู ปี2561

รายละเอียดพบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Link 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่ว...

กลยุทธ์การตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี2560

กลยุทธ์การตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี2560

รายละเอียดพบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Embody 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market stature...

กลยุทธ์การตลาดสายการบินต้นทุนต่ำ ปี 2561

กลยุทธ์การตลาดสายการบินต้นทุนต่ำ ปี 2561

รายละเอียดพบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Blend 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market admeasur...

ประเภทหนังสือ

ภาวนา อรัญญิก,บัณฑิต โชคสิทธิกร หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

ภาวนา อรัญญิก,บัณฑิต โชคสิทธิกร