จงทำสวนของเรา

จงทำสวนของเรา

จงทำสวนของเราจงทำสวนของเราสวนของแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน แต่การลงมือทำเท่านั้นที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอันแท้จริง และก่อเกิดภูมิปัญญาเป็นมรดกของมนุษยชาติ การทำสวนในความหมายนี้จึงไม่ใช่แค่การทำเกษตรกรรม...

ประเภทหนังสือ

ภัทรพร อภิชิต หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

ภัทรพร อภิชิต