เรื่องเล่าในโลกลวงตา

เรื่องเล่าในโลกลวงตา

เรื่องเล่าในโลกลวงตาเราชื่อกันมานานแล้วว่า ศิลปะของ 'เรื่องเล่า'ในรูปแบบ 'วรรณกรรม' นั้น ทำหน้าที่สำคัฐเบื้องต้นคือสะท้อนข้อเท็จจริงของสังคมในแต่ละช่วงสมัยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจึงมีเรื่องเ่ล่าจำนวนมหาศาลท้าหน้าที่บอกล...

ประเภทหนังสือ

พิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พัยัคฆ์ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

พิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พัยัคฆ์