กำเนิด ประเทศไทย ภายใต้เผด็จการ

กำเนิด ประเทศไทย ภายใต้เผด็จการ

รายละเอียดจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งแม้จะปกครองด้วยระบอบเผด็จการพ่อขุนอุปถัมภ์ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นยุคที่ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคพัฒนา เกิดถนนหนทางจากกรุงเทพฯ สู่ท้องถิ่น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดว...

ประเภทหนังสือ

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์