วัด-วัง ในพระราชสงค์ พระจอมเกล้าฯ

วัด-วัง ในพระราชสงค์ พระจอมเกล้าฯ

รายละเอียดวิเคราะห์งานศิลปกรรมในรัชกาลที่ 4 รอบด้าน ตรวจสอบกับเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่ออธิบายถึงพระราชประสงค์ที่แท้จริงของการสถาปนาวัตถุสถานในบวรพุทธศาสนาในรัชกาลของพระองค์ นับเป็นผลงานวิจัยที่ละเอียดรอบคอบ ทำให้เห็น...

ประเภทหนังสือ

ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์