ขยิบตาซ้ายแล้วเรื่องร้ายจะหายไป

ขยิบตาซ้ายแล้วเรื่องร้ายจะหายไป

รายละเอียดจนกว่าเราจะเรียนรู้ได้ว่าสัมภาระที่เราแบกมามากมายนี้ บางชิ้นก็ไม่ได้เอาออกมาใช้ประโยชน์ และหากเราทิ้งภาระอันหนักอึ้งบางชิ้นออกไปเสียบ้าง บ่าของเราน่าจะเหลือเรี่ยวแรงเพียงพอที่จะเดินต่อไปให้ถึงจุดหมายข้อมูลเพิ...

ประเภทหนังสือ

ปิติภูมิ หงส์สุขพันธุ์ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

ปิติภูมิ หงส์สุขพันธุ์