Humans Of New York Stories เรื่องรัก เรื่องเศร้า เรื่องเล่าชาวนิวยอร์ก

Humans Of New York Stories เรื่องรัก เรื่องเศร้า เรื่องเล่าชาวนิวยอร์ก

Brandon Stanton (แบรนดอน สแตนตัน)

    "Mortals Of New York Stories เรื่องรัก เรื่องเศร้า เรื่องเล่าชาวนิวยอร์ก" เล่มนี้ ได้บอกเล่าเรื่องราวของคนในเมืองที่ไม่เคยหลับใหล ได้ลึกและเฉียบคมยิ่งกว่าเดิม ทั้งเรื่องรัก การหย่าร้าง เรื่องยาเสพติด ปัญหาสังคม แรง...

ประเภทหนังสือ

ประทุมพร วัชรเสถียร หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

ประทุมพร วัชรเสถียร