ฟลอร่า 717 : The Bees

ฟลอร่า 717 : The Bees

Laline Paull (ลาลีน พอลล์)

    "ฟลอร่า 717" เป็นผึ้งในวงศ์ต่ำสุด มีหน้าที่คอยเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลทุกชนิดภายในรัง. . . ทว่าความแตกต่างจากผึ้งวงศ์เดียวกัน บวกกับความกล้าหาญ และไหวพริบ ทำให้นางได้เลื่อนสถานะ มีโอกาสเข้าใกล้ผู้ปกครองระดับสูง ฟลอรา 717...

ประเภทหนังสือ

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล