เชอร์ล็อก โฮล์มส์ ตอน ผจญมัจจุราช

เชอร์ล็อก โฮล์มส์ ตอน ผจญมัจจุราช

นิโคลาส มีเยอร์

    "The Seven-Per-Cent Compound" หรือในชื่อเรื่องภาษาไทยว่า "เชอร์ล็อก โฮล์มส์ ตอน ผจญมัจจุราช" เป็นนวนิยายที่แต่งเลียนแบบวรรณกรรมเดิมเรื่องเชอร์ล็อก โฮล์มส์อีกเรื่องหนึ่ง แต่งขึ้นเมื่อปี ๑๙๗๔ โดย "นิโคลาส มีเยอร์" ซึ...

ประเภทหนังสือ

รณยุทธ์ จิตรดอน หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

รณยุทธ์ จิตรดอน