บ้านทุ่งเมืองลุง

บ้านทุ่งเมืองลุง

ทวี ชูโรจน์

    สัมผัสธรรมชาติบ้านทุ่งเมืองใต้ของจังหวัดพัทลุงอันแสนสดชื่นและอุดมสมบูรณ์เมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งชีวิตเด็กเมืองลุงในหมู่บ้านเล็กๆ ต้องช่วยพ่อแม่ทำนาไปด้วยเรียนไปด้วย เล่นและเที่ยวตามต้นไม้ ท้องทุ่ง และสายน้ำ ในเล...

ประเภทหนังสือ

รศ. มัลลิกา ตัณฑนันทน์ และคณะ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

รศ. มัลลิกา ตัณฑนันทน์ และคณะ