สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ :การสร้างอ

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ :การสร้างอ

รายละเอียดหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นความคิดกระแสหลักที่ครอบงำสังคมไทยตลอดระยะเวลาหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีส่วนสำคัญในการสถาปนาขึ้น พระดำริสำคัญหลายประการของพระองค์ได้รับการสืบทอดโดยปัญญาชนรุ่...

ประเภทหนังสือ

สายชล สัตยานุรักษ์ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

สายชล สัตยานุรักษ์