Another History ภาคโอเมก้า เล่มต้น

Another History ภาคโอเมก้า เล่มต้น

รายละเอียดคือ. . . ก็รู้อยู่หรอกว่าไซไฟเป็นหุ่นรบสุดยอด แต่คาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นอาวุธจากอารยธรรมโบราณที่สูญหายไปของไทฟอน หรืออีกชื่อว่าวาลฮารา เผ่าพันธุ์ที่มีแต่คน (มนุษย์ต่างดาว) หน้าตาดีเกินความจำเป็น ที่สำคัญและเป็น...

ประเภทหนังสือ

sarafim หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

sarafim