เจ้าบ่าวกรรมกร

เจ้าบ่าวกรรมกร

เจ้าบ่าวกรรมกรคนตัวโตขยับร่างขึ้นมาคร่อมทับ และบดปากลงมาจูบอย่างดูดดื่มอีกครั้ง มือใหญ่จับสองขาอวบให้แยกกว้างออกจากกันพร้อมดันหัวเข่าเล็กให้ชิดกับหน้าอกอวบ ขอผมนะ สไบ. . . ขอผม. . . คนตัวเล็กไร้ประสบการณ์พยักหน้ารับน้อ...

ประเภทหนังสือ

สิริฉัตร รักการ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

สิริฉัตร รักการ