รัฐประหาร พ.ศ.๒๔๙๐

รัฐประหาร พ.ศ.๒๔๙๐

รายละเอียดว่าด้วย การรัฐประหาร ใน พ. ศ. 2490 “. . . หลังการทำรัฐประหาร 2490 สำเร็จ สิ่งที่เกิดขึ้นคือการก้าวขึ้นมามีบทบาทนำและครอบงำการเมืองไทยต่อไปของกลุ่มทหารรุ่นใหม่ซึ่งต่างจากฝ่ายนำของคณะราษฎร คณะทหารไม่ได้ผ่านการศ...

ประเภทหนังสือ

สุชิน ตันติกุล หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

สุชิน ตันติกุล