คนเก่งอ่านสระภาษาไทย

คนเก่งอ่านสระภาษาไทย

คนเก่งอ่านสระภาษาไทยคนเก่งอ่านสระภาษาไทยหนังสือเล่มนี้ออกแบบสำหรับเด็กปฐมวัย ระดับอนุบาล 1-3 ช่วยเสริมการเรียนรู้ในด้านไอคิว (ความฉลาดทางด้านสติปัญญา) เป็นการปูพื้นฐานทักษะภาษาไทย โดยทักษะต่างๆ ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ ก...

ลากเส้นลีลามือ พัฒนาทักษะ เตรียมความพร้อมการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย

ลากเส้นลีลามือ พัฒนาทักษะ เตรียมความพร้อมการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย

ลากเส้นลีลามือ พัฒนาทักษะ เตรียมความพร้อมการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยลากเส้นลีลามือ พัฒนาทักษะ เตรียมความพร้อมการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยฝึกกล้ามเนื้อมือผ่านการลากเส้นลักษณะต่างๆ พร้อมทั้งฝึกบังคับมือให้ลากเส้นไปตามทิศทางต่าง...

ประเภทหนังสือ

สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ